info@adeniumbigbay.se

Lava / Pimpsten Hekla Grow

49.00 kr

Lava / Pimpsten – det perfekta odlingssubstratet

Våra produkter från Bara Mineraler är mycket lämpade för odling. Materialen finns i  olika fraktioner.

I närheten av vulkaner, gamla som nya, finns pimpsten. Den bildas i samband med vulkaniska utbrott. Den glödande magman innehåller några få procent vatten som snabbt försvinner som vattenånga när magman flyter över kraterkanten. Om magman däremot kastas ut med stor hastighet kommer vattnet att förångas inne i magman som därmed fylles med ihåligheter. En del av dessa ihåligheter kommer att vara stängda för alltid, andra öppnas genom sönderdelning av materialet.

Många olika sorters pimpsten

Det finns flera bergarter som kan bilda pimpsten. Färgen kan därför variera från grått till svart. En vanlig volymvikt för torr pimpsten är c:a 400 kg/m3, mot bergarternas volymvikt på c:a 2800 kg/m3.

Möter växternas krav

Pimpsten är ett poröst mineral med en mycket hög andel porer. Materialet suger lätt vatten till sig och transporterar det snabbt över större avstånd tack vare kapillärkraften. Alla plantor och dess rötter, små som stora, gamla som unga, ställer krav på tillräcklig tillgång på syre, vatten och näring. Allt detta gör pimpstenen till ett lämpligt odlingssubstrat och som komponent i lättviktsjordar.

Den bästa kvaliteten fås från Island. I närheten av vulkanen Hekla finns en ljus porös pimpsten som har visat sig vara mycket lämplig till odlingssubstrat. Där pimpstenen hämtas saknas vegetation. Därför innehåller den inga ogräsfrön eller nematoder. Efter brytningen krossas materialet, renas och tvättas med rent vatten för att de finaste partiklarna skall försvinna. Därefter siktas det i flera olika fraktioner.

Slut i lager

Artikelnr: BMR3001 Kategori:

Beskrivning

Hekla Lava / Pimpsten är ett poröst vulkaniskt material. Materialet har hög andel porer som kan hålla vatten och luft och i kombination med goda sugande egenskaper gör produkten lämplig som odlingssubstrat för alla växter. HeklaGrow är grå till färgen.
Hekla Pimpsten har tillsatta mineraler och långsamverkande gödselmedel samt granulerad lera. Den stora porvolymen gör det möjligt med bra balans mellan vatten och luft, vilket är gynnsamt för växten. Produkten passar till såväl gröna som blommande växter.

kornstorlek 0,5-8mm med medelstorlek på 5mm.

Förpackning på 3 liter

Ytterligare information

Vikt 2.7 kg